Body and Soul session

Et 1:1 energi forløb, hvor vi clearer og transformerer det som blokerer for din ekspansion og sjæls-udfoldelse.

Vi starter d. 4/3-24
  • Ekspansions feltet åbnes d. 4/3.
  • Uge 10 – 1. Flow Create session på frihed: Her transformerer og clearer vi på hvad der forhindrer og blokerer din frihed, friheden til at være dig, dit frie udtryk, til at leve med mere frihed osv.
  • Uge 11 – 2. Flow Create Session på abundance/overflod: Her transformerer og clearer vi på hvad der blokerer og forhindrer dig i at være abundant og skabe større overflod.
  • Uge 12 – 3. Flow Create Session på ekspansion/vækst: Her transformerer og clearer vi hvad står i vejen for din ekspansion og din vækst herunder sjælens udtryk gennem mennesket.
  • Uge 13 – 4. Flow Create Session på sjæls-lederskab/skabelse indefra: Her transformerer og clearer vi på blokeringer, hvor er vi bange for at udfolde vores sjæls-lederskab samt hvilke åbninger er der behov for, for at udfolde og skabe fra sjælen og essens’en af den vi er. 
  • Uge 14 – 5. Flow Create session på glæde/modtagelighed: Her transformerer og clearer vi på hvor lukker vi ned for vores glæde og hvor godt livet må være samt hvad der står i vejen for vores evne til at modtage det vi ønsker og sjælen kalder på.
  • Uge 15+16: Her åbner jeg et integrationsfelt som støtter dig i at integrere forandringerne, både de tydelige men også de mere subtile forandringer, således støttes du ikke kun i integrationen af det nye men også i at kunne handle nyt og inspireret.