Soul Rise forløbet

Det bliver den vildeste og smukkeste rejse
Du er kaldt og vi har svaret

Dette forløb er skabt til dig som vil dykke endnu dybere ned og ind i din sjæls-vej.
Det er til dig som ved du har et bidrag og føler dig kaldt til mere.
Forløbet er skabt til at hjælpe dig med at integrere din sjæls-vej og udfolde dit sjæls-potentiale, så du kan indtage dit sjæls-lederskab og lede med dit lys i verden.

Forløbet rummer 7 sessioner som er bygget op forskelligt og altid med udgangspunkt i sjælens højeste udtryk. Mellem hver session er der integration, hvor du integrere den transformation som du føler dig inspireret til og det som er transformeret under energiarbejdet.

Forløbet er støttet af alkærlig væsener og vi får hjælp til at bære den højeste lys kilde ind.

Jeg er blevet bedt om, at skabe dette forløb og sætte det til rådighed – hvert forløb vil bidrage med transformation som vil ændre din måde at være i verden på, som vil øge din sjæls forbundethed, åbne til din visdom og støtte dig i hvordan du lever din unikke sjæls-vej.

Forløbet arbejder med ånd, bevidsthed, sjæl, sjælens vej integreret på jorden, clearinger, undervisning og aktiveringer samt rummer helt konkrete praktiske dele som timing, inspireret handling, sindet og skaberkraft.

Afhængig af hvor du er på din egen rejse og hvad du er kaldt til at skabe med dit sjæls-lederskab og blueprint vil forløbet tage dig derhen. Hvert forløb er som en cyklisk proces som vil skabe et nyt grundlag for eksistens og sjælens udlevelse på jord.

Du er velkommen

  • · 7 Rise sessioner, hvor vi clearer i energien, justerer, forløser og skaber bevidsthed samt integrerer sjæls visdom og sjæls koder. Hver session varer op til 1,5 time og vi mødes online over zoom
  • · Mulighed for at du kan stille spørgsmål, få sparring imellem sessionerne enten på skrift eller som lydfil, hvis behovet opstår, så længe forløbet kører